Vänsterextremism, högerextremism

Två uttryck som fascinerar mig eftersom de används tanklöst och mer som skällsord än verkliga beskrivningar. Enligt Wikipedia:

Extremism (latin: extremus) innebär att en åsikt eller tanke dras till sin yttersta spets utan utrymme för kompromisser eller pragmatism. Det är en ståndpunkt som kan mynna ut i politisk brottslighet. Så i begreppet snuddar man vid politiskt våld. Varför inte dra gränsen till önskan om politisk makt via våld. Det är extremt i en demokrati. Låt oss gräva lite till i Wikipedia:

Vänsterextremism, revolutionär vänster, ultravänster eller radikal vänster, är benämningar för politiska åsikter och värderingar, som befinner sig långt till vänster på den politiska skalan.
Att alla de här vill använda våld som sin yttersta metod är väl ingen som betvivlar. De som märks mest tycker jag är AFA (Antifa i engelskspråkiga länder) men det finns fler.
Vi fortsätter i Wikipedia:
Högerextremism syftar på ståndpunkter och värderingar som ligger långt till höger på det ideologiska spektrumet. Det innebär att högerextremism är ett relativt begrepp som skiljer sig åt mellan olika länder och förändras över tiden.

Det här är ju en mycket mjäkigare beskrivning och inte är direkt kopplad till våld på samma sätt som vänsterextremism. Läser man vidare finns det diverse kopplingar som kan sammanfattas i anti-socialism men inget tydligt våldsbejakande. Ännu längre ner nämns nazism och fascism mer i förbifarten och det beror väl på att det är väldigt få som verkligen tror på nazism eller fascism som politisk riktning. Däremot används det ofta som skällsord i ett försök att stämpla personer som riktigt hemska.

Det är ju tydligt att vänster beskrivs som mycket mer aggressiva än höger.

Extrem är man om man inte håller sig inom rådande norm och rådande norm måste väl vara det som ibland kallas åsiktskorridoren. Vad som är extremt är ju relativt tid och plats. Under nazismen i Tyskland var man extremist om man ville ha demokrati och helt PK var att hylla Hitler. Likadant var det under Sovjettiden då extremister ville ha kapitalism och PK var att gilla Stalin, planekonomi och att tycka illa om väst.
I Sverige nuförtiden är den vänsterliberala normen dominerande. Det betyder att SD ofta beskrivs högerextremt även om det är det 2:a eller 3:e största partiet och i partiprogrammet finns inte en rad om att ta till vapen. Läser man däremot Vänsterpartiets program så finns det en mening om att våld kan ibland vara nödvändigt. Inte många kallar V för vänsterextrema men det tycker jag att de är enligt definitionen ovan.

Slutsats: V är vänsterextrema medan SD är högerextrema men bara på det sättet som Wikipedia beskriver det. Anti-socialistiska i grund och botten.

Obs: Jag förordar inget parti här ville bara gräva lite om extremism.